ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   15/10/2564
เลขที่หนังสือ :   พิเศษ
ประเภท :   มติ/ข้อสั่งการ
เรื่อง :   สรุปการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รายละเอียด :   สรุปการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ไฟล์ :   สรุปการมอบ นโยบาย.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   15/10/2564