ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   05/11/2564
เลขที่หนังสือ :   พม 5201/ว2083
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ดย.11408.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   05/11/2564