ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   16/11/2564
เลขที่หนังสือ :   กค 0416.2/ว1106
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเร้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ดย.11868.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   16/11/2564