ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   24/11/2564
เลขที่หนังสือ :   พม 0209/ว16776
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ พ.ศ. ..
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ดย.12217.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   24/11/2564