ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   13/12/2564
เลขที่หนังสือ :   นร 1600/ว898
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   เกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนส่ามัญเพื่อเลื่อขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สำนักงานคระกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ดย.12779.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   13/12/2564