ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   15/12/2564
เลขที่หนังสือ :   พม 0209/ว 17699
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอขยายกลุมเป้าหมาในการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ดย.13053.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   15/12/2564