ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   27/12/2564
เลขที่หนังสือ :   พม 5201/ว 2473
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ดย.13670.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   27/12/2564