ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   15/06/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 5201/ว 1053
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัชี สถานธนานุเคราะห์ จังหวัดสรุพรรณบุรี
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   5673.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   15/06/2565