ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   17/06/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 0209/ว7294
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
รายละเอียด :   1.) การเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ 2.) ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิด และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ไฟล์ :   5760.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   17/06/2565