ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   22/06/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 0208/ว 1725
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอส่งบทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 เรื่อง
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   5957.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   22/06/2565