ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   22/06/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 0201/ว7530
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง
รายละเอียด :   1.) การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565 2.) ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลและรับการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 3.) ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4.) สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ควาสามารถทั่งไป ประจำปี 2565 5.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แจ้งเวียนประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไฟล์ :   5958_compressed.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   22/06/2565