ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   27/06/2565
เลขที่หนังสือ :   พิเศษ
ประเภท :   มติ/ข้อสั่งการ
เรื่อง :   สรุปข้อสั่งการและมติการประชุม ดย. ครั้งที่ 3/2565
รายละเอียด :   สรุปข้อสั่งการและมติการประชุม ดย. ครั้งที่ 3/2565
ไฟล์ :   ข้อสั่งการประชุม ดย. ครั้งที่ 3-2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   27/06/2565