ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   05/07/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 5201/1192
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 2 เรื่อง
รายละเอียด :   1.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานพัสดุ ส่วนพัสดุและยานพาหนะ 2.) รับสมัครบุคคลเืพ่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
ไฟล์ :   6352.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   05/07/2565