ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   11/07/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 5201/ว 1234
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้จัดการส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   6535.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   11/07/2565