ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   19/07/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 0201/ว8797
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอส่งหนังสือเวียนจำนวน 2 เรื่อง
รายละเอียด :   1. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดศ (สคส)0212/ว206 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ศธ 02120/ว 1147 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ไฟล์ :   6759.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   19/07/2565