ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   20/07/2565
เลขที่หนังสือ :   สธ 0942.01/1063
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   มีควาประสงค์โอนข้าราชการเืพ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   6816.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   20/07/2565