ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   21/07/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 5201/1291
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักตำแหน่งสมุห์บัญชี
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   6866.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   21/07/2565