ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   27/07/2565
เลขที่หนังสือ :   กต 0208/ว 5655
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   กระทรางการต่างประเทศสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประำจปี 2565 โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ในทุกสาขา
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   7053.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   27/07/2565