ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   04/08/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 5201/1379
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอนำส่งสำเนาประกาศสำนักธนานุเกคราะห์ กรมพัฒนาสวัสดิการ มาเพื่อโปรดทราบ จำนวน 2 เรื่อง
รายละเอียด :   1.) แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานพัสดุ 2.) แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งพนักงานธุรการ
ไฟล์ :   7272.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   04/08/2565