ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   05/08/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 0201/ว 9573
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน จำนวน 3 เรื่อง
รายละเอียด :   1.) สสพทบ.083/2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสมาชิกฯ 2.) สก.มช.ว.087/2565 เรื่อง การพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 3.) พม 0401/ว 8354 เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ไฟล์ :   7370.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   05/08/2565