ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   11/08/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 5201/ว1438
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพัสดุ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   7603.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   11/08/2565