ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหา
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 2122 record
วันที่ประกาศ
หัวข้อ
ประเภท
17/10/2561
สถิติข้อมูลเด็กและเยาวชนที่สำคัญ
15/06/2560
ขั้นตอนการติดตั้งข้อมูลผู้บริหารในมือถือ
15/06/2560
โหลดภาพหลักการทรงงาน
15/06/2560
การเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน -
15/06/2560
ขั้นตอนการดำเนินการจัดประชุม ศปก.ดย.
01/12/2559
รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือน ธันวาคม 2559
22/11/2559
บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าปฏิบัติหน้าที่เลขานุการประจำ ศปก.ดย. -
18/11/2559
ขั้นตอนการดำเนินการจัดประชุม ศปก.ดย. เด็ก
14/11/2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชาณต่างประเทศประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐
08/11/2559
บัญชีรายชือข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ที่ 630/2559 ลงวันที่ 8 พ.ย. 2559
16/01/2565
จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฏร -
26/01/2564
เเนะนำช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564
16/06/2563
แจ้งปิดระบบอินเทอร์เน็ต 30 นาที -
05/05/2563
แนะนำช่างที่มาปฏิบัติงาน -
31/10/2559
บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ฉบับแก้ไข)
27/10/2559
บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
17/10/2559
บัญชีรายชือข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
17/10/2559
บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการประจำศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือนตุลาคม -
07/03/2559
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
26/02/2558
สาระสำคัญ พ.ร.บ. อุ้มบุญ จากไทยรัฐทีวี เด็ก
30/12/2557
แจ้งการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของ สท. ประจำปีงบประมาณ 2558
03/11/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ผู้ด้อยโอกาส
03/11/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เยาวชน
03/11/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เด็ก
03/11/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ผู้สูงอายุ
03/11/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ผู้ด้อยโอกาส
03/11/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เยาวชน
03/11/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เด็ก
03/11/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เยาวชน
03/11/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เด็ก
28/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ผู้สูงอายุ
28/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ผู้ด้อยโอกาส
28/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เด็ก
28/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ผู้สูงอายุ
28/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ผู้ด้อยโอกาส
28/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เยาวชน
28/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เด็ก
27/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ผู้สูงอายุ
27/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เด็ก
27/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ผู้สูงอายุ
27/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ผู้ด้อยโอกาส
27/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เยาวชน
27/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เด็ก
21/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ผู้สูงอายุ
21/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ผู้ด้อยโอกาส
21/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เยาวชน
21/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เด็ก
20/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ผู้ด้อยโอกาส
20/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ผู้สูงอายุ
20/10/2557
ข่าวที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานของ สท. ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เด็ก

แสดงผลหน้าที่