ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
แจ้งปิดระบบอินเทอร์เน็ต 30 นาที

แจ้งปิดระบบอินเทอร์เน็ต 30 นาที ในช่วงเวลา 12.00 - 12.30 น. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ UPS ที่ตู้แลค Network ทุกชั้น

   

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :
ชื่อ :