ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

ชื่อ-นามสกุล นางจตุพร โรจนพานิช
ตำแหน่ง อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
มือถือ : 081 136 4629
ที่ทำงาน : 02 651 7713
โทรสาร : 02 651 7748
email jatuporn.r@dcy.go.th