ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
รางวัลเลิศรัฐ ปี 2565


1. แบบฟอร์มประเภทการพัฒนาการบริการ

สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 17/11/2564 14:54:43 

   


  ความคิดเห็นที่ 1  
 

2. แบบฟอร์มประเภทนวัตกรรมการบริการ

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 17/11/2564 14:55:39  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 2  
 

3. แบบฟอร์มประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 17/11/2564 14:56:17  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 3  
 

4. แบบฟอร์มประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 17/11/2564 15:16:16  
 
     


รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte