ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย


แจ้งดับไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ จะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 15.30 น.


     วันที่และเวลาส่ง : 15/12/2564 15:07:33 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte