ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
แบบฟอร์มการเขียนผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565


ปรับปรุงแก้ไขผลงานฯ ลงในแบบฟอร์ม ปี 2565 (ปรับใหม่) เพื่อส่งให้อาจารย์ ได้มีเวลาดูให้คำแนะนำแก้ไขก่อนที่จะมาพบกันครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 มกราคม 2565 และส่งมาให้ กพร. ภายในวันที่ 14 มกราคม ทางเมล์ psdg.dcy@gmail.com สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อผ่านไลน์กลุ่ม รางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 หรือเบอร์โทร 09 6887 8571 (ผึ้ง)

สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 10/01/2565 09:31:11 

   


  ความคิดเห็นที่ 1  
 

1. แบบฟอร์มประเภทนวัตกรรมบริการ

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 10/01/2565 09:36:04  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 2  
 

2.แบบฟอร์มประเภทพัฒนาการบริการ

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 10/01/2565 09:36:40  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 3  
 

3.แบบฟอร์มประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 10/01/2565 09:37:04  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 4  
 

4.แบบฟอร์มประเภทบูรณาการข้อมูล

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 10/01/2565 09:37:28  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 5  
 

5.แบบฟอร์มประเภทบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 10/01/2565 09:37:47  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 6  
 

6.แบบฟอร์มประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 10/01/2565 09:43:22  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 7  
 

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
7. ประเภทรางวัลเปิดในใกล้ชิดประชาชน

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 10/01/2565 09:52:52  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 8  
 

8. ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 10/01/2565 09:54:40  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 9  
 

9. ปรเภทเลื่องลือขยายผล

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 10/01/2565 09:55:22  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 10  
 

10. ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 10/01/2565 09:56:40  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 11  
 

11. ประเภทร่วมใจแก้จน

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 10/01/2565 09:57:11  
 
     


รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte