ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ส่งสรุปวันลาข้าราชการ/พนักงานราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 บพด.ปัตตานี


สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

        

     วันที่และเวลาส่ง : 01/08/2565 15:53:39 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte