ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอนำส่งสรุปวันลาข้าราชการ พนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (บพด.ชุมพร)


ขอนำส่งสรุปวันลาข้าราชการ พนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (บพด.ชุมพร)

สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 01/08/2565 16:12:45 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte