ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอส่งสรุปวันลาของข้าราชการ/พนักงานราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ของ บพด.จ.เชียงใหม่     วันที่และเวลาส่ง : 03/08/2565 16:26:28 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte