ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Promotion of Networking among ASEAN Countries on Anti - Trafficking in Persons ของรัฐบาลญี่ปุ่น


เรียน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวทุกแห่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 04/08/2565 14:16:17 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte