ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 งบดําเนินงาน ไตรมาส 4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21


สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 04/08/2565 14:49:13 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte