ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
เร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-2) ตามโครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชน และครอบครัว การให้บริการสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน


สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 09/08/2565 09:44:08 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte