ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน กรณี เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์


สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 09/08/2565 16:02:40 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte