ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอเชิญประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนในการเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจด้านสภาเด็กและเยาวชนให้กับองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น


สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 10/08/2565 09:46:35 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte