ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอส่งสรุปวันลาของข้าราชการพนักงานราชการของ บพด.พิจิตร เดือน กรกฎาคม 2565


สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 10/08/2565 16:14:23 

   



รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte