ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษยย์ด้านแรงงาน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน คลิก http://www.dcy.go.th/fileupload/news/fileup/output_31_07_51_1217492752.pdf