ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติงานเป็นนโยบายสำหรับข้าราชการและบุคลากรของ สท.

คลิก เพื่ออ่านประกาศเจตนารมณ์