ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำนักกอง

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำนักกอง1) ERM -SI2)  21-243)  31-344)  41-495)  51-536)  61-677) กระบวนการ