ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   04/07/2560
เลขที่หนังสือ :   433/2560
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการประจำ ศปก.ดย.
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งแต่งตั้งเลขาฯ ศปก.ดย. 3-07-2560 .pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี
วันที่บันทึก :   04/07/2560