ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า จากเดิม "นายธนวัฒน์ นุมัติ" เปลี่ยนเป็น "ว่าที่ ร.ต. ธนวัฒน์ นุมัติ"