ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหา
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  คำค้น
 

ข้อแนะนำ : การแสดงความคิดเห็น หรือเขียนข้อความในเวทีประชาคม หากข้อความนั้นพาดพิงบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งอาจทำให้เขาเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง บุคคลที่ถูกพาดพิงหรือแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ถูกพาดพิง สามารถ ยื่นคำร้องขอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สท. เพื่อขอให้เปิดเผยชื่อของผู้เขียนข้อความนั้นได้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ยกเว้นว่าข้อความดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือการแจ้ง เบาะแสการทุจริตหรือการกระทำผิดกฏหมาย/ระเบียบ)

 
ค้นพบทั้งหมด 3408 record
12712 แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร ประจำปี 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 09/08/2565 09:30:28 อ่าน : 137
12616 ขอส่งสรุปวันลาประจำเดือนมิถุนายน 2565(บพด.ฉช.) ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 01/07/2565 11:55:51 อ่าน : 15
12488 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 09/05/2565 11:20:34 อ่าน : 66
12407 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 31 มี.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/04/2565 09:20:48 อ่าน : 167
12399 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 05/04/2565 16:19:12 อ่าน : 44
12372 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 25 มี.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 28/03/2565 14:31:22 อ่าน : 112
12332 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 4 มี.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 09/03/2565 14:54:42 อ่าน : 125
12330 ขอส่งสรุปวันลาฯ เดือน ก.พ.2565 บพด.อุตรดิตถ์ ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/03/2565 17:15:19 อ่าน : 19
12319 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 04/03/2565 12:54:26 อ่าน : 30
12296 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 25 ก.พ. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 01/03/2565 13:55:08 อ่าน : 173
12284 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 18 ก.พ. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 23/02/2565 10:31:10 อ่าน : 68
12282 สรุปวันลาเจ้าหน้าที่ บพด.ฉะเชิงเทรา เดือน มกราคม 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 21/02/2565 13:23:19 อ่าน : 21
12281 สรุปวันลาเจ้าหน้าที่ บพด.ฉะเชิงเทรา เดือน มกราคม 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 21/02/2565 13:20:30 อ่าน : 16
12258 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/02/2565 11:10:04 อ่าน : 40
12257 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 4 ก.พ. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/02/2565 10:11:49 อ่าน : 89
12243 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 28 ม.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 03/02/2565 17:33:42 อ่าน : 78
12213 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 21 ม.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 25/01/2565 11:30:06 อ่าน : 114
12212 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 ­ ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 25/01/2565 11:29:30 อ่าน : 60
12202 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 12/01/2565 12:00:36 อ่าน : 53
12190 แบบฟอร์มการเขียนผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 10/01/2565 09:31:11 อ่าน : 224
12155 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 24 ธ.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 27/12/2564 13:31:27 อ่าน : 108
12150 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 17 ธ.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 20/12/2564 14:01:50 อ่าน : 100
12145 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 15/12/2564 15:07:33 อ่าน : 53
12141 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 15/12/2564 13:13:40 อ่าน : 33
12134 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 9 ธ.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 13/12/2564 16:32:56 อ่าน : 67
12128 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 3 ธ.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 09/12/2564 10:04:38 อ่าน : 66
12124 เเบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/12/2564 10:45:30 อ่าน : 261
12106 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 26 พ.ย. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 03/12/2564 10:02:48 อ่าน : 78
12077 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 19 พ.ย. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 23/11/2564 10:17:37 อ่าน : 124
12070 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 17/11/2564 14:54:43 อ่าน : 327
12065 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 15/11/2564 16:20:02 อ่าน : 57
12048 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 5 พ.ย. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/11/2564 13:29:24 อ่าน : 100
12018 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 29 ต.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 02/11/2564 13:25:07 อ่าน : 86
12001 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 20 ต.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 25/10/2564 13:30:18 อ่าน : 105
12000 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 25/10/2564 08:52:41 อ่าน : 57
11996 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 15 ต.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 18/10/2564 14:02:49 อ่าน : 95
11980 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 64 ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 06/10/2564 10:27:02 อ่าน : 146
11935 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 64 ณ วันที่ 23 ก.ย. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 28/09/2564 10:41:09 อ่าน : 100
11928 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 64 ณ วันที่ 17 ก.ย. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 20/09/2564 10:42:12 อ่าน : 112
11924 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 64 ณ วันที่ 10 ก.ย. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 14/09/2564 13:46:46 อ่าน : 96
11906 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 64 ณ วันที่ 3 ก.ย. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 07/09/2564 10:31:19 อ่าน : 111

แสดงผลหน้าที่