ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหา
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  คำค้น
 

ข้อแนะนำ : การแสดงความคิดเห็น หรือเขียนข้อความในเวทีประชาคม หากข้อความนั้นพาดพิงบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งอาจทำให้เขาเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง บุคคลที่ถูกพาดพิงหรือแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ถูกพาดพิง สามารถ ยื่นคำร้องขอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สท. เพื่อขอให้เปิดเผยชื่อของผู้เขียนข้อความนั้นได้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ยกเว้นว่าข้อความดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือการแจ้ง เบาะแสการทุจริตหรือการกระทำผิดกฏหมาย/ระเบียบ)

 
ค้นพบทั้งหมด 3429 record
12981 ผลเบิกจ่าย ฯ ประจำปี 66 ณ วันที่ 25 พ.ย. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 29/11/2565 14:27:02 อ่าน : 37
12962 ผลเบิกจ่าย ฯ ประจำปี 66 ณ วันที่ 15 พ.ย. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 21/11/2565 11:24:45 อ่าน : 48
12960 ผลเบิกจ่าย ฯ ประจำปี 66 ณ วันที่ 11 พ.ย. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 15/11/2565 10:10:59 อ่าน : 40
12932 ผลเบิกจ่าย ฯ ประจำปี 66 ณ วันที่ 3 พ.ย. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 07/11/2565 10:24:35 อ่าน : 58
12894 ผลเบิกจ่าย ฯ ประจำปี 66 ณ วันที่ 28 ต.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 31/10/2565 09:42:16 อ่าน : 72
12890 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 66 ณ วันที่ 21 ต.ค.65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 27/10/2565 08:05:59 อ่าน : 52
12815 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 1 เม.ย. - 23 ก.ย. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 27/09/2565 10:13:11 อ่าน : 127
12774 ขอส่งสรุปวันลาเดือนสิงหาคม(บพด พังงา) ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 05/09/2565 14:24:19 อ่าน : 16
12772 ขอส่งสรุปวันลาประจำเดือนสิงหาคม 2565 (บพด.ฉะเชิงเทรา) ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 05/09/2565 10:27:58 อ่าน : 16
12763 สรุปวันลาประจำเดือนสิงหาคม (บพด แม่ฮ่องสอน) ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 02/09/2565 14:09:24 อ่าน : 16
12712 แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร ประจำปี 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 09/08/2565 09:30:28 อ่าน : 205
12616 ขอส่งสรุปวันลาประจำเดือนมิถุนายน 2565(บพด.ฉช.) ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 01/07/2565 11:55:51 อ่าน : 25
12488 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 09/05/2565 11:20:34 อ่าน : 78
12407 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 31 มี.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/04/2565 09:20:48 อ่าน : 186
12399 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 05/04/2565 16:19:12 อ่าน : 54
12372 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 25 มี.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 28/03/2565 14:31:22 อ่าน : 119
12332 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 4 มี.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 09/03/2565 14:54:42 อ่าน : 131
12330 ขอส่งสรุปวันลาฯ เดือน ก.พ.2565 บพด.อุตรดิตถ์ ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/03/2565 17:15:19 อ่าน : 26
12319 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 04/03/2565 12:54:26 อ่าน : 38
12296 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 25 ก.พ. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 01/03/2565 13:55:08 อ่าน : 211
12284 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 18 ก.พ. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 23/02/2565 10:31:10 อ่าน : 73
12282 สรุปวันลาเจ้าหน้าที่ บพด.ฉะเชิงเทรา เดือน มกราคม 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 21/02/2565 13:23:19 อ่าน : 27
12281 สรุปวันลาเจ้าหน้าที่ บพด.ฉะเชิงเทรา เดือน มกราคม 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 21/02/2565 13:20:30 อ่าน : 23
12258 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/02/2565 11:10:04 อ่าน : 44
12257 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 4 ก.พ. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 08/02/2565 10:11:49 อ่าน : 94
12243 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 28 ม.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 03/02/2565 17:33:42 อ่าน : 84
12213 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 21 ม.ค. 65 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 25/01/2565 11:30:06 อ่าน : 127
12212 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 30 ธ.ค. 64 ­ ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 25/01/2565 11:29:30 อ่าน : 68
12202 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 12/01/2565 12:00:36 อ่าน : 61
12190 แบบฟอร์มการเขียนผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 10/01/2565 09:31:11 อ่าน : 229
12155 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 24 ธ.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 27/12/2564 13:31:27 อ่าน : 114
12150 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 17 ธ.ค. 64 ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 20/12/2564 14:01:50 อ่าน : 106
12145 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ­ ­ วันที่และเวลาส่ง: 15/12/2564 15:07:33 อ่าน : 59

แสดงผลหน้าที่