ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

หมายเลข
  รายชื่อประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม.
วันที่

00082

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนกันยายน 2564
2021-08-23

00081

  รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนสิงหาคม 2564
2021-07-21

00080

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
2021-06-24

00079

  รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนมิถุนายน 2564
2021-05-27

00078

  รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
2021-04-23

00077

  รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนเมษายน 2564
2021-03-17

00076

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนมีนาคม 2564
2021-03-01

00075

  รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
2021-02-24

00073

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนมกราคม 2564
2020-12-28

00072

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนธันวาคม 2563
2020-12-01

00071

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนตุลาคม 2563
2020-09-28

00070

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนกันยายน 2563
2020-08-26

00069

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนสิงหาคม 2563
2020-07-24

00068

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
2020-06-24

00067

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนมิถุนายน 2563
2020-05-26

00065

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
2020-04-28

00064

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนเมษายน 2563
2020-03-30

00063

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนมีนาคม 2563
2020-02-24

00062

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2020-01-20

00061

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนมกราคม 2563
2019-12-23

00059

  รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนธันวาคม 2562
2019-11-25

00058

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
2019-10-21

00057

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนตุลาคม 2562
2019-09-27

00056

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนกันยายน 2562
2019-08-28

00055

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนสิงหาคม 2562
2019-07-25

00054

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
2019-07-01

00053

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนมิถุนายน 2562
2019-05-31

00052

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
2019-04-26

00051

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนเมษายน 2562
2019-03-29

00050

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนมีนาคม 2562
2019-02-27

00049

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
2019-01-29

00048

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนมกราคม 2562
2018-12-26

00047

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนธันวาคม 2561
2018-11-28

00046

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
2018-10-29

00045

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนตุลาคม 2561
2018-09-27

00044

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนกันยายน 2561
2018-08-30

00043

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนสิงหาคม 2561
2018-07-26

00042

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
2018-07-02

00041

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนมิถุนายน 2561
2018-05-30

00040

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
2018-04-30

00038

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนเมษายน 2561
2018-03-30

00036

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนมีนาคม 2561
2018-03-02

00034

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
2018-01-31

00032

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนมกราคม 2561
2017-12-29

00030

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนธันวาคม 2560
2017-11-30

00028

  รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
2017-11-02

00026

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนตุลาคม 2560
2017-09-28

00024

  รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนกันยายน 2560
2017-09-04

00022

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนสิงหาคม 2560
2017-07-31

00020

 รายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประธานในการประชุมทางไกล ศปก.พม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
2017-06-29