กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

นางสาวกุลจิรา โฉมไสว
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
kulchira.c@dcy.go.th
ที่อยู่ : 255 อาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว (ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี) ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
มือถือ : 0892021046
ที่ทำงาน : 023547580
โทรสาร : 023547582
 

กลับก่อนหน้า