กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่

นางนงนุช จิตตะเสโณ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
nongnuch.j@dcy.go.th
ที่อยู่ : 359 หมู่ 7 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
มือถือ : 0812713218
ที่ทำงาน : 075612323
โทรสาร : 075612323
 

กลับก่อนหน้า