กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

นายชวพล ลิตติพานิช
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
chavapol.l@dcy.go.th
ที่อยู่ : 6/19 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
มือถือ : 0844394968
ที่ทำงาน : 043812456
โทรสาร : 043812224
 

กลับก่อนหน้า