กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวชมนภัส คงสัมฤทธิ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
chomnapat.k@dcy.go.th
ที่อยู่ : 20 ม.12 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ๋ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
มือถือ : 0844394977
ที่ทำงาน : 055716881
โทรสาร : 055716881
 

กลับก่อนหน้า