กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

นางมยุรี อึ้งตระกูล
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
mayuree.u@dcy.go.th
ที่อยู่ : 222 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
มือถือ : 0818712650
ที่ทำงาน : 043393380
โทรสาร : 043393380
 

กลับก่อนหน้า