กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ว่าที่ร้อยตรีศิรพงศ์ โภคินวงศ์หิรัญ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
sirapong.p@dcy.go.th
ที่อยู่ : 12/61-62 ถนนประชาสรรค์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
มือถือ : 0844394986
ที่ทำงาน : 038535736
โทรสาร : 038535736
 

กลับก่อนหน้า