กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร

นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
ที่อยู่ : 58/14 หมู่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
มือถือ : 0818911640
ที่ทำงาน : 077598573
โทรสาร : 077598574
 

กลับก่อนหน้า